Kontakt

Darowizna

Osoby dokonujący wpłaty darowizny na klub, proszone są o wpisanie w treści:
Darowizna na cele statutowe – Imię i nazwisko wpłacającego
Numer konta – 93 9130 0003 2001 0010 0827 0001

Sponsorzy

Partnerzy