Gminny Klub Sportowy Kraska Jasieniec

REGULAMIN II JASIENIECKICH BIEGÓW ULICZNYCH !

13 listopada w Jasieńcu o godzinie 10.00 odbędzie się II Bieg Uliczny połączony z Świętem Niepodległości pod patronatem Starosty z udziałem mieszkańców Gminy Jasieniec i Powiatu Grójeckiego, poniżej regulamin biegów. Serdecznie zapraszamy.

 

II BIEG NIEDPODLEGŁOŚCI

pod Patronatem Starosty Powiatu Grójeckiego

przy współpracy i organizacji:

Gminy Jasieniec

 Publicznej Szkoły Podstawowej w Jasieńcu

 Gminnego Klubu Sportowego Kraska Jasieniec.

Data: 13.11.2017 start biegu godzina: 10.00 zakończenie biegu godzina 10.20

Cel biegu:

* Promocja Gminy Jasieniec i Powiatu Grójeckiego

* Popularyzacja biegania oraz zdrowego stylu życia

* Uczczenie Święta Niepodległości poprzez masowy Bieg Uliczny

Opis Biegu:

Bieg Niepodległości odbędzie się na dystansie 1  kilometra, trasa Biegu będzie wyglądała następująco:

Start ( ul. Szkolna , z przed bramy Publicznej Szkoły Podstawowej w Jasieńcu). Zawodnicy po starcie pobiegną ul. Szkolną, Warecką, następnie skręcą w prawo w kierunku ul. Czerskiej ( kierunek Promna ), z ulicy Czerskiej trasa biegu przejdzie w ulicę Topolową, a bieg będzie zakończony na placu przy Urzędzie Gminy w Jasieńcu.

Po zakończonym biegu zawodnicy przeniosą się na halę sportową, gdzie odbędą się biegi dla poszczególnych roczników na zasadzie rywalizacji, według następujących kategorii wiekowych:

godz. 10.30 - Rocznik 2006 chłopcy

godz. 10.35 - Rocznik 2006 dziewczęta

godz. 10.40 - Rocznik 2005 chłopcy

godz. 10.45 - Rocznik 2005 dziewczęta

godz. 10.50 - Rocznik 2004 chłopcy

godz. 10.55 - Rocznik 2004 dziewczęta

godz. 11.00 - Rocznik 2003 chłopcy

godz. 11.05 - Rocznik 2003 dziewczęta

godz. 11.10 - Rocznik 2002 chłopcy

godz. 11.15 - Rocznik 2002 dziewczęta

godz. 11.20 - Dorośli Open mężczyźni

godz. 11.25 - Dorośli Open kobiety

godz. 11.30 - zakończenie i wręczenie pucharów dla najlepszych biegaczy

Każdy uczestnik biegu otrzyma medal, a najlepsi w poszczególnych kategoriach wiekowych puchary.

Regulamin II Jasienieckich Biegów Ulicznych

$1·         Organizatorem imprezy jest Gminny Klub Sportowy KRASKA Jasieniec przy współpracy z Gmina Jasieniec i Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Suskiego w Jasieńcu..

$1·         Celem imprezy jest propagowanie zdrowego trybu życia i kształtowanie właściwych postaw wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez współzawodnictwo, a także popularyzacja biegania jako zdrowej formuły spędzania wolnego czasu.

$1·         Uczestnicy biegu powinni być ubrani w białą lub czerwoną górną część garderoby

$1·         Impreza odbędzie się 13 listopada 2017 roku (poniedziałek) na terenie miejscowości Jasieniec. Rozpoczęcie imprezy planowane jest na godzinę 10.00, zgody na bieg należy donieść do 10 listopada do godz. 9.00 do nauczycieli wychowania fizycznego PSP Jasieniec.

$1·         Bieg z Okazji Święta Niepodległości wystartuje o godzinie 10.00 z przed PSP.

$1·         Poszczególne biegi na zasadzie rywalizacji rozpoczną się o godzinie 10.30 i odbędą się w odstępach 5 minutowych , wręczenie pamiątkowych medali odbędzie się w hali sportowej.

$1·         Trasa biegów prowadzić będzie ulicami: Szkolna , Warecka, Czerska, Topolowa, bieg zakończy się na placu przy Urzędzie Gminy w Jasieńcu.

$1·         Prawo startu w Jasienieckim Biegu Ulicznym z okazji Święta Niepodległości mają osoby, które do dnia 13.11.2017 roku ukończą 18 lat oraz osoby niepełnoletnie mające pisemną zgodę podpisaną przez rodziców lub prawnych opiekunów.

$1·         Warunki udziału w biegach:

$1·         Wpisując się na listę startową uczestnik oświadcza, że znane mu są zapisy niniejszego Regulaminu, w pełni je akceptuje i zobowiązuje się
do ich przestrzegania,

$1·         Udział w Biegu na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyk wynikających z charakteru tego wydarzenia,
które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia.

$1·         Wpis na listę uczestników Jasienieckich Biegów Ulicznych jest równoznaczny 
ze złożeniem oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do podejmowania wysiłku fizycznego.

$1·         Wpis na listę uczestników Jasienieckich Biegów Ulicznych jest równoznaczny
z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym
na zamieszczanie tych danych w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej.

$1·         Udział w biegu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku oraz udzieleniem licencji na jego powielanie w materiałach dotyczących imprezy.

$1·         Organizator nie przyjmuje zapisów grupowych.

$1·         Start jest bez  opłat startowych.

$1·         W każdej kategorii wiekowej wyłonieni zostaną zwycięzcy, którymi będą pierwsze trzy osoby, które przekroczą linię mety, z rozróżnieniem na kobiety oraz mężczyzn. Zwycięzcy biegu otrzymają pamiątkowe puchary, a wszystkie osoby biorące udział w biegu Niepodległości pamiątkowe medale. Podczas biegu nie będą mierzone indywidualne czasy poszczególnych zawodników.

$1·         Uwagi końcowe:

$1·         bieg odbędzie się bez względu na warunki pogodowe,

$1·         szatnia dla zawodników udostępniona będzie w PSP Jasieniec ( blok B )

$1·         wszyscy uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność
i nie będą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora w razie zaistnienia zdarzeń losowych,

$1·         organizator nie ubezpiecza zawodników

$1·         organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie,
o czym poinformuje uczestników przed rozpoczęciem imprezy,

$1·         organizator zapewni opiekę medyczną podczas trwania imprezy,

$1·         ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

$1·         Załącznikiem do regulaminu jest program imprezy.

PROGRAM IMPREZY

godz. 10.00 - początek Biegu z Okazji Dnia Niepodległości

godz. 10.20 - przewidywane zakończenie Biegu ulicami Jasieńca

10.30 - 11.30 - biegi w hali sportowej ( po zakończonym biegu uczestnicy otrzymają pamiątkowe medale )

11.30 - wręczenie pucharów dla najlepszych

Copyright © 2013 Gks Kraska Jasieniec. Wszelkie prawa zastrzeżone.

TPL_GK_SPORTER_MOBILE_TOP TPL_GK_SPORTER_MOBILE_SWITCH_DESKTOP